Свържете се сега

Facebook

ISO Сертификат

Онлайн тест: Разбери бързо и лесно дали EyeSTAR може да ви помогне с нашия тест

Започни теста

Навършили ли сте 18 г. или повече?

Не Да

Имате ли някакво кръвотечение (дължащо се на заболяване на кръвта)?

Не Да

Бременна ли сте?

Не Да

Диоптерът Ви променял ли се е с повече от 0,5 последните 6 месеца?

Не Да

Диабетик ли сте?

Не Да

Имате ли психично (ментално) заболяване?

Не Да

Имате ли някакво заболяване на роговицата (кератоконус или ектазия)?

Не Да

За съжаление Вие може да не сте подходящ.

Повтори

Страбизъм (Кривогледство)

Какво е кривогледството (Страбизъм)?

Кривогледството е отклонение на едното и/или двете очи от зрителната ос в хоризонтална и/или вертикална посока.

Причините за кривогледство могат да бъдат много, но най-честите са:
•  много голям или различен диоптър на очите;
•  нарушен баланс между действието на външните очни мускули (те са шест за всяко око);
•  парези или парализи на нервите „командващи” външните очни мускули.

Около 2% от децата имат кривогледство. При почти половината от тях е вродено състояние. Има и наследствен елемент.
Кривогледството може да съществува при раждане или да се прояви в по-късна детска възраст. Среща се и при възрастни хора като проява на друго заболяване или травма.
При бебетата до 3-4 месечна възраст съществуват некоординирани очни движения (т.н. физиологично кривене). След тази възраст започват да фокусират малки предмети и очите се „изправят”. След 6-ти месец не съществува физиологично кривогледство.
При някои деца впечатление за кривогледство се създава от допълнителна кожна гънка от вътрешната страна на окото, по-широка основа на носа или близко разположени очи. С израстването на детето и оформянето на лицето му това лъжливо усещане изчезва.

Отклонението на очите може да бъде постоянно или периодично. При малки деца кривенето може да е различно в няколко последователни дена или дори в различните часове на деня.
Понякога зад едно кривогледство в ранна детска възраст може да се крие друго сериозно очно заболяване (например очен тумор).
Окото, което се изкривява може да остане „мързеливо” – т.е. да не фокусира добре предметите и детето в последствие да не може да чете с него.
При наличие на кривогледство се нарушава развитието на пространственото зрение, което е много важно за определени професии.

В зависимост от вида на кривогледството и причината довела до него лечението може да бъде:
•  ОЧИЛА – спомагат за по-ясното фокусиране на предметите и допринасят за изправянето на очите;
•  ОПЕРАЦИЯ – постига се равновесие между по-силно и по-слабо действащите очни мускули.
При всеки индивидуален случай детето трябва да се консултира със специалист по кривогледство, който въз основа на редица правила и собствен опит решава конкретно кога е по-добре да се оперира и кога да се лекува с очила. В редица случаи едното не изключва другото.

Кривогледство - съдружно и паралитично

Определение
Съдружното кривогледство представлява изразено отклонение на едното око при запазен нервно-мускулен апарат. То се появява в детска възраст (1-3 години). Отклонението на окото може да не е постоянно, но то обикновено предшествува трайното кривогледство.
Съдружното кривогледство се отличава от паралитичното по някои особености:
1. Изследвани двете очи поотделно имат напълно запазена подвижност; 2. Ъгълът на кривене е винаги еднакъв независимо от посоката на погледа;
3.Ако закрием здравото око, то ъгълът на отклонение е равен на ъгълът на отклонение на здравото око; 4. Липсва двоене на образите, световъртеж, лъжлива локализация на предметите в пространството, няма и компенсаторно наклоняване на главата за избягване на двойни образи.

Клинична картина
Причините за появата на съдружно кривогледство са различни. На първо място са нарушенията в пречупвателната способност на очите (далекогледство и късогледство), които променят относителното съответствие между акомодацията и физиологичната конвергенция (събиране на зрителните оси). Значение имат вроденото намаление на зрението, придружено от мускулно неравновесие, както и някои анатомични особености на очницата и вътрешните очни мускули. Когато кривогледото око се отклони веднъж от нормалното положение, то не фиксира вече с анатомичната си фиксационна точка, намираща се върху ретината. Затова зрителната острота на отклоненото око силно намалява (амблиопия).

Лечението на съдружното кривогледство е сложно и продължително. На първия етап се полагат грижи за възтановяване на зрителната острота на засегнатото око. Предписват се очила с корекционни стъкла и се провеждат упражнения със закриване на здравото око. Това е т. нар. преоптично лечение. След като се възтанови зрителната острота се създават условия за развитие на двуочното зрение и се провежда т.н. ортоптично лечение. Когато ъгълът на отклонение на окото е голям, тогава мускулното равновесие се възтановява по оперативен начин. При малки деца лечението на съдружното кривогледство трябва да започне възможно най-рано (най-късно до 3-годишна възнраст) и да се провежда упорито и продъл жително. След 14-годишна възраст лечение на намалена зрителна острота е почти невъзможно. Тогава се прилага оперативно лечение за изправяне на очните оси, но функционално излекуване на кривогледството не е възможно.

Паралитичното кривогледство се характеризира със следните белези:
1. Подвижността на очната ябълка на кривогледото око е ограничена в зоната на действие на засегнатия мускул;
2. Ъгълът на кривенето се увеличава по посока на парализирания мускул;
3. При опит да се фиксира предмет със засегнатото око болният отклонява здравото си око много повече, отколкото е било отклонено кривогледото око;
4. Когато гледат само със засегнатото око, болните се оплакват от двоене на образите (диплопия), световъртеж и неправилно локализиране на предметите в пространството;
5. При паралитично кривогледство главата е в компенсаторно положение, за да може да се избегне двойното виждане.
Най-чести са парализите на страничните прави мускули и на горния кос мускул. Парализите се дължат на интоксикация, възпаление, кръвоизлив, травма, инфекция и тумори в областта на ядрата или по хода на черепно-мозъчните нерви, които инервират външните мускули на окото.

Лечението на паралитичното кривогледство е насочено към възтановяване на функцията на засегнатите нерви и мускули. След като се установи, че това е невъзможно, се извършва оперативно изправяне на очните оси.

Видео мненияПокажи всички

Пациентите за EyeSTARПрегледай

Надявам се да срещна още много хора като Вас по пътя си...... (виж оригинала)

Диана Йорданова

Галерия снимкиПрегледай